3. sep, 2019

Korrekt britisk flagg.

Dette er slik det britiske flagget egentlig ser ut.