13. sep, 2019

Veinavn med apostrof.

Var dette korrekt da det ble lagd?